wyszukajpionowo.pl - analizy danych, raporty, Excel, analiza, tworzenie makr VBA, automatyzacja prezentacji, makra Visual Basic

Funkcja Excelowa Z.WIELKIEJ.LITERY

Funkcja Excelowa Z.WIELKIEJ.LITERY daje możliwość zmiany wielkości znaków w raporcie, tak że każda rozpoczynająca litera w tekscie komórki Excela będzie wielka.

Żeby użyć formuły wystarczy w Excela wpisać =Z.WIELKIEJ.LITERY, otworzyć nawias, zaznaczyć komórkę lub wpisac jej adres (np. A1), zamknąć nawias i nacisnąć 'enter'. Excel wyświetli tą samą zawartość co w komórce A1, ale każdy wyraz tekstu będzie się zaczynał od dużej litery.

Funkcja Z.WIELKIEJ.LITERY jest przydatna jeżeli potrzebujemy żeby Excel zawierał np. dane z poprawną wielkością liter dla imion i nazwisk przechowywanych w arkuszu.

Podobne funkcje Excelowe, których używa się tak samo to np. LITERY.MAŁE lub LITERY.WIELKIE.

analiza-excelowa-raporty-zwielkiejlitery