wyszukajpionowo.pl - analizy danych, raporty, Excel, analiza, tworzenie makr VBA, automatyzacja prezentacji, makra Visual Basic

Sumowanie w Excelu

Żeby ropocząć pracę z danymi przy analizie i raportach należy zacząć od podstaw. Jedną z najprostszych funkcji Excela jest sumowanie (+), różnica (-), iloczyn (*), iloraz (:). Wszystkie te funkcje działają w Excelu na tej samej zasadzie, dlatego poniższy film pokazuje tylko sumowanie danych w Excelu.

Na początek wpisujemy =SUMA, otwieramy nawias i zaznaczamy komórki, które chcemy sumować. Po zamknięciu nawiasu i naduszeniu 'enter' Excel wyświetli wynik sumowania danych.

analizowanie-danych-excel-suma