wyszukajpionowo.pl - analizy danych, raporty, Excel, analiza, tworzenie makr VBA, automatyzacja prezentacji, makra Visual Basic

Formuły 3-D w Excelu

Poniżej krótki tutorial dla tych, którzy chcą rozpocząć pracę z tzw. formułami 3-D. Są one pomocne w analizowaniu danych Excelowych.

Formuła 3-D odnosi się do działania na tej samej komórce w wielu zakładach Excela. Zamiast klikać we wszystkich skoroszytach i narażać się na pomyłkę, możemy użyć formuły 3-D, która np. zsumuje wartości, przekrojowo przez wszystkie wybrane zakładki.
Excelowe formuły 3-D sprawdzają się przy raportach, np. jeżeli konsolidujemy budżety różnych działów, analizujemy koszty lokali we wspólnocie lub spółdzielni itp.

Przykładowa fomuła 3-D znajduje się w załączonym pliku Excela.

Żeby stworzyć sumującą formułę 3-D wpisujemy:
=SUMA(

klikamy na zakładkę "styczeń" i komórkę B2 - formuła powina wyglądać tak:
=SUMA(styczeń!B2

wciskamy klawisz "Shift" i klikamy na zakładkę "kwiecień" - formuła powinna wyglądać tak:
=SUMA('styczeń:kwiecień'!B2

zamykamy nawias i klikamy enter

Cała formuła w Excelu będzie wyglądała tak:
=SUMA('styczeń:kwiecień'!B2)a jej wynikiem będzie suma wszystkich komórek B2 z zakładek styczeń - kwiecień.

analizowanie-danych-formuly-3d