wyszukajpionowo.pl - analizy danych, raporty, Excel, analiza, tworzenie makr VBA, automatyzacja prezentacji, makra Visual Basic

Jak wyciąć FRAGMENT.TEKSTU z danych

=FRAGMENT.TEKSTU - funkcja Excela, które pozwala na wycinanie wybranego fragmentu tekstu z analizowanej komórki.

Działa podobnie jak funkcje LEWY, PRAWY, które opisane są w oddzielnym wpisie, z tą różnicą, że pozwala na wycinanie np. fragmentu tekstu ze środa komórki excelowej. Żeby użyć tej formuły, określamy, od którego znaku i ile znaków chcemy zostawić w tworzonym raporcie.

excel-analizowanie-fragment-tekstu