wyszukajpionowo.pl - analizy danych, raporty, Excel, analiza, tworzenie makr VBA, automatyzacja prezentacji, makra Visual Basic

Wstaw lub usuń kolumnę/wiersz do Excela

Wstaw lub usuń kolumnę/wiersz do Excela

Żeby dodać nową kolumną w arkuszu Excela wystarczy stanąć na pierwszym polu kolumny, przed którą chcemy dodać kolumnę i kliknąć z menu "Wstaw" i "Wstaw kolumny arkusza". Tak samo postępujemy przy dodawaniu wierszy, z tą różnicą, że z menu wybieramy "Wstaw wiersze arkusza".

Usuwanie kolumn i wierszy jest jeszcze prostsze. Wystarczy kliknąć na literę kolumny na górze tabeli Excelowej, otworzyć menu prawym klawiszem myszy i kliknąć "Usuń". Tak samo postępujemy w przypadku wierszy.

excel-dla-poczatkujacych-wstawkolumne