wyszukajpionowo.pl - analizy danych, raporty, Excel, analiza, tworzenie makr VBA, automatyzacja prezentacji, makra Visual Basic

Funkcja JEŻELI w Excelu

JEŻELI - funkcja warunkowa w Excelu, która daje możliwość logicznych porównań przy analizowaniu danych.

Używając funkcji jeżeli możemy porównywać wartości dwóch komórek w arkuszu Excelowym lub przypisywać dodatkowe dane do danych przy spełnieniu założeń napisanej formuły jeżeli.

Rozwinięciem tej funkcji jest także JEŻELI.BŁĄD, którą odpisujemy w oddzielnym tutorialu Excela.

excel-raportowanie-jezeli