wyszukajpionowo.pl - analizy danych, raporty, Excel, analiza, tworzenie makr VBA, automatyzacja prezentacji, makra Visual Basic

Wytnij X znaków od lewej, prawej strony

=LEWY / =PRAWY - formuła Excelowa, wyświetlająca wybraną ilość znaków od lewej lub prawej strony komórki. Pozwala na wycinanie fragmentów o określonej ilości znaków i sprawne analizowanie danych w Excelu.

Po wpisaniu =LEWY w nawiasach wpisujemy adres komórki Excela, z której chcemy odciąć wybrany fragment, wpisujemy ; i na końcu ilość znaków od lewej strony, które zostawiamy. Po wciśnięciu 'enter' Excel zostawi tylko wybraną ilość znaków.

Rozwinięciem tych funkcji jest FRAGMENT.TEKSTU, który opisujemy w oddzielnym artykule.

excel-raporty-wytnij-znaki