wyszukajpionowo.pl - analizy danych, raporty, Excel, analiza, tworzenie makr VBA, automatyzacja prezentacji, makra Visual Basic

WYSZUKAJ.PIONOWO

WYSZUKAJ.PIONOWO

WYSZUKAJ.PIONOWO to funkcja Excelowa, która jest pomaga w przygotowaniu raportów, przetwarzaniu danych i pracy analitycznej. Pozwala na przyporządkowanie wartości z kilku tabel pod warunkiem, że każda zawiera część wspólną, za pomocą, której możemy połączyć dane (np. numer produktu, kod EAN, numer konta księgowego).

Podczas analiz, trzeba pamiętać, że jeżeli w tabeli, z której dodajemy dane, będzie więcej niż jedno powtórzenie identyfikatora, który jest częścią wspólną (np. dane dla tego samego numeru katalogowego w dwóch wierszach), WYSZUKAJ.PIONOWO przyporządkuje dane tylko z pierwszego znalezionego rekordu. Na potrzeby efektywnego analizowania dane powinny być unikalne.

Inną cenną uwagą przy raportowaniu i analizach w programie Excel jest blokowanie zakresów. Jeżeli używamy dwóch różnych plików, program sam blokuje komórki, tak że przy przeciąganiu formuł zakresy nie będą się zmieniały. Jeżeli korzystamy z różnych zakładek w obrębie jednego pliku Excelowego, użytkownik sam musi zablokować zakresy, żeby uniknąć błędów w raporcie.

Składnia funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO:

=WYSZUKAJ.PIONOWO (wyszukiwany identyfikator; tablica, w której szukamy danych; numer kolumny, z której dane mają być wyświetlone; typ)

- wyszukiwany identyfikator - wartość z podstawowej tabeli1, która wyszukiwana jest w drugiej tablicy (tzw. część wspólna).
- tablica, w której szukamy danych - zakres danych Excelowych, w którym szukamy danych. W pierwszej kolumnie powinna znajdować się część wspólna, który łączy tabele. Dopiero w kolejnych kolumnach dane, które chcemy przypisać.
- numer kolumny, z której dane mają być wyświetlone - numer kolumny z danymi, które chcemy wyświetlić, liczony od pierwszej kolumny zakresu (wyszukiwanego identyfikatora).
- typ - na początek najlepiej używać "0", czyli dokładne dopasowanie.


Pełniejszy obraz funkcji możecie znaleźć w naszym artykule na stronie Artelis.pl.

excel-wyszukaj-pionowo-w-raportach-i-analizach