wyszukajpionowo.pl - analizy danych, raporty, Excel, analiza, tworzenie makr VBA, automatyzacja prezentacji, makra Visual Basic

Jak policzyć różnicę w datach

W Excelu daty są przechowywane jako kolejne liczby porządkowe, aby można było używać ich w obliczeniach. Domyślnie 31 grudnia 1899 roku to liczba 1, a 1 stycznia 2008 roku to liczba 39448, ponieważ przypada 39 448 dni po 1 stycznia 1900 roku.

Funkcja Excelowa DATA.RÓŻNICA pozwala na analizowanie różnic w datach. Dzięki jej zastosowaniu dane można obliczać dla ilości dni, miesięcy lub lat pomiędzy dwoma wybranymi datami.

Żeby wykonać obliczenie, w komórce wpisujemy =DATA.RÓŻNICA( klikamy na komórkę z datą początkową, wpisujemy średnik, klikamy na komórkę z datą końcową i jeszcze raz średnik. Pomiędzy znakami "" wpisujemy D dla obliczenia ilości dni pomiędzy datami, M dla ilości miesięcy pomiędzy datami, Y dla ilości lat pomiędzy datami, tak żeby Excel wiedział jakiego obliczenia chcemy dokonać.

Dodatkowo na potrzeby bardziej zaawansowanych analiz, Excel daje możliwość obliczania różnicy w ilości dni bez uwzględnienia miesięcy ("MD"), różnicy w miesiącach bez uwzględnienia lat ("YD") oraz różnicy w dniach bez uwzględniania lat ("YD"). Przykłady znajdują się w załączonym pliku Excela.

excelowe-analizowanie-roznic-w-datach