wyszukajpionowo.pl - analizy danych, raporty, Excel, analiza, tworzenie makr VBA, automatyzacja prezentacji, makra Visual Basic

Obliczanie ilości dni w programie MS Excel

Funkcja DNI.360 pozwala na analizowanie ilości dni pomiędzy datami zadanymi przez użytkownika. Daty można wpisać w formułę, lub odnieść się do analizowanych danych w rapocie Excelowym i na tej podstawie wykonać dynamiczne działanie, które usprawni analizy raporty. Excel sprawdza ilość dni i miesięcy pomiędzy datami w raporcie uwzględniając miesiące i lata.

excelowe-analizy-raporty-dni360