wyszukajpionowo.pl - analizy danych, raporty, Excel, analiza, tworzenie makr VBA, automatyzacja prezentacji, makra Visual Basic

Jak sprawdzić formatowanie komróki w Excelu

Jak sprawdzić formatowanie komróki w Excelu

Funkcja Excelowa KOMÓRKA zwraca informacje o formatowaniu, położeniu lub zawartości komórki. Poniżej przykład jak ją stoswać i opisy części funkcjonalności.

=KOMÓRKA("szerokość";A1)

adres - pokazuje adres wybranej komórki
szerokość - pokazuje szerokość kolumny (zaokrągloną do liczby całkowitej).
wiersz - pokazuje numer wiersza komórki
kolumna - pokazuje numer kolumny wybranej komórki
prefiks - pokazuje cudzysłów pojedynczy ', jeżeli w komórce jest tekst wyrównany do lewej, cudzysłów podwójny ("), jeżeli w komórce jest tekst wyrównany do prawej, daszek ^, jeżeli w komórce jest tekst wyśrodkowany, ukośnik odwrotny \, jeżeli w komórce jest tekst wyrównany do wypełnienia, pusty tekst ("", jeżeli komórka zawiera cokolwiek innego. typ - pokazuje wartość tekstową odpowiadająca typowi danych tj.: "b" jeżeli komórka jest pusta, "l" jeżeli komórka zawiera stałą tekstową, "v" jeżeli w komórce znajduje się cokolwiek innego.
ochrona - pokazuje wartość 0, jeśli komórka nie jest zablokowana; w inym wypadku pokazuje wartość 1.

formatowanie-kormoki-Excel