wyszukajpionowo.pl - analizy danych, raporty, Excel, analiza, tworzenie makr VBA, automatyzacja prezentacji, makra Visual Basic

Automatyzacja prezentacji z VBA

Excel z VBA jest wyjątkowym narzędziem, które pozwala na automatyczną aktualizację prezentacji. Dzięki programowaniu można automatycznie przenosić dane z Excela do PowerPointa, aktualizować wpisane teksty, zmieniać wcześniej przygotowane wykresy i tabele.

Automatyzacja prezentacji wymaga odpowiedniego przygotowania pliku PowerPointa i danych w Excelu, które będą zasilać prezentację. Powinny to być gotowe raporty z wynikami analizy, co pozwoli na automatyczne aktualizowanie danych.

Jeżeli potrzebują Państwo stworzenia makra Visual Basic, które daje możliwość aktualizacji dużej ilości prezentacji bez poświęcania wielu godzin na przeklejanie danych, zapraszam do kontaktu info@wyszukajpionowo.pl.

makro-vba-automatyzacja-prezentacji