wyszukajpionowo.pl - analizy danych, raporty, Excel, analiza, tworzenie makr VBA, automatyzacja prezentacji, makra Visual Basic

Automat VBA do importu plików CSV do Excela

Film prezentuje działanie makra VBA, którego celem jest import wielu plików CSV do jednego arkusza w Excelu.

Tak złożone dane tworzą raport, który potem można dowolnie przetwarzać na potrzeby dalszych analiz, raportów i prezentacji.
Przy użyciu podobnego makra, można importować także pliki Excela, tekstowe i inne.

Przy pomocy VBA, można łatwo zautomatyzować powtarzalną pracę.

Kolejnym krokiem może też być stworzenie makr VBA, które z danych wygenerują gotowe analizy i wykresy.

makro-vba-import-plikow-csv-do-excela