wyszukajpionowo.pl - analizy danych, raporty, Excel, analiza, tworzenie makr VBA, automatyzacja prezentacji, makra Visual Basic

Makro VBA do tworzenia wykresów w prezentacji

Makro VBA do tworzenia wykresów w prezentacji

Makro VBA, które daje możliwość automatycznego aktualizowania wykresów na potrzeby wizualizacji danych np. do prezentacji w MS PowerPoint. Po dodaniu danych i ponownym uruchomieniu makra, Visual Basic sam aktualizuje nowe dane.

Załączony przykład prezentuje tylko skromy fragment możliwości aktualizacji i automatyzacji raportów i analiz dzięki stworzonym w VBA makrom. Jeżeli są Państwo zainteresowani rozwiązaniami dla swojej działalności, zapraszamy do kontaktu.

powerpoint-visualbasic-vba-generowanie-wykresow-do-prezentacji