wyszukajpionowo.pl - analizy danych, raporty, Excel, analiza, tworzenie makr VBA, automatyzacja prezentacji, makra Visual Basic

Usuwanie powtórzeń danych w Excelu

Usuwanie powtórzeń danych w Excelu

Jeżeli w kolumnie znajdują się zduplikowane wartości, a do wykonywanej analizy potrzebujemy żeby w Excelu została lista unikalnych danych możemy użyć funkcji Excelowej "Usuń duplikaty".

Przykład danych na rys. 1 pokazuje powtarzające się dane w raporcie. Jaskrawym żółtym zaznaczony jest występujący 5 razy, ten sam numer, ciemniejszym żółtym, 2 razy występujący numer.

Klikając na literę kolumny, w której chcemy zostawić unikalną listę znaków, zaznaczamy dane, po czym wybieramy zakładkę DANE i funkcję "Usuń duplikaty". Ten wybór pokazany jest na rys. 2 - podkreślone na czerwono miejsca.

Po usunięciu powtórzeń, w arkuszu Excelowym zostanie lista unikalnych numerów, tak jak na rys. 3.

usuwanie-powtorzen-w-excelu