wyszukajpionowo.pl - analizy danych, raporty, Excel, analiza, tworzenie makr VBA, automatyzacja prezentacji, makra Visual Basic

Pobieranie nazw plików przy pomocy makra VBA

Na potrzeby pracy z danymi stworzyliśmy makro VBA, które importuje nazwę pliku wraz ze ścieżką dostępu. Dodatkowo Visual Basic pyta użytkownika o lokalizację plików.

Taka funkcja ma zastasowanie jeżeli na potrzeby analizowania danych excelowych czy raportów musimy pobrać nazwy konkretnych plików z katalogu, w którym VBA będzie potem przetwarzało dane. Rozwinięciem naszego makra w Excelu będzie drugi krok - dodanie możliwości zmiany nazwy dużej ilości plików, które użytkownik sam najpierw dopisze do raportu, który teraz wygenerowaliśmy.
Kolejnym krokiem będzie automatyczna zmiana nazw plików na podstawie wpisanych do Excela danych.

vba-makro-pobieranie-nazw-plikow-excel