wyszukajpionowo.pl - analizy danych, raporty, Excel, analiza, tworzenie makr VBA, automatyzacja prezentacji, makra Visual Basic

Usuwanie zbędnych znaków z Excela przy makra VBA

Usuwanie zbędnych znaków z Excela przy makra VBA

Makro stworzone w VBA dla Excela, które automatycznie usuwa zbędne znaki z analizowanych danych. Załączony plik usuwa znak nr 13 czyli return. Na potrzeby innych analiz/raportów, kilka przykładowych numerów często używanych znaków specjalnych:
• 9 - TAB
• 32 - spacja
• 33 - !
• 35 - #
• 126 - ~
Wystarczy wejść w kod VBA (Alt+F11) zmienić dane i usunąć wybrany znak z danych Excelowych.

vba-visualbasic-w-excelu-usuwanie-zbednych-znakow