wyszukajpionowo.pl - analizy danych, raporty, Excel, analiza, tworzenie makr VBA, automatyzacja prezentacji, makra Visual Basic

Zmień układ tabeli Excelowej w VBA

Zmień układ tabeli Excelowej w VBA

Makro w VBA, które przetwarza tabelę w układzie kolumnowym, do układu pionowego. Jest to pomocne przy tworzeniu tabel przestawnych i analizowaniu danych.

Żeby skorzystać z załączonego pliku, proszę pamiętać o włączeniu makr VBA po uruchomieniu pliku w Excelowego.

Visual Basic daje prawie nieograniczone możliwości przetwarzania danych na potrzeby raportów i analiz, a dzięki automatyzacji prac można oszczędzić czas.

visualbasic-vba-excel-zmien-uklad-tabeli