Portfolio

XML, odczyt i kodowanie

Przetwarzanie plików XML

programowanie VBA, makra w Excelu, analizy

Programowanie VBA, makra

automatyczne wypełnianie prezentacji, VBA

Automatyzacja PowerPoint

automatyczne wypełnianie Word, makra

Automatyzacja pracy w MS Excel i MS Word

kwerendy Power Query, analizowanie, raportowanie

PowerQuery

aktualizacja i odczytywanie danych z MySQL, raporty

Pobieranie i aktualizacja baz danych MySQL

Więcej

Współpracujemy m. in. z:
analizy, VBA, makra xml, automatyzacja xml, makra Excel, makra PowerPoint makro, Excel, vba Vba Excel, analizy, dashboardy dane z plików XML automatyzacja Excela Excel, makra VBA raporty, analizy Excelowe programowanie w Excelu raporty, automatyzacja Excel pisanie makr vba, dashboardy pisanie makr vba, dashboardy